יום ראשון, 6 בספטמבר 2015

פרסום החוסה בסעיף 13 (5) לחוק...


            תא 3136-11-11 ברויטמן נ' שלמה תחבורה (2007) בע"מ:

" האם יש לעשות אבחנה בין סוג העניינים שבהם 'דן' ראש ההוצל"פ במסגרת נקיטת הליכי גבייה בהוצל"פ או שמא כל סוג של פעולה שננקטת במהלך ניהול הליכי ההוצל"פ, באשר היא פעולה לצורך גביית יתרת החוב כדין, מהווה פעולה / פרסום כזה החוסה בסעיף 13 (5) לחוק וממילא חלה עליו החסינות המוחלטת.
לצורך מתן תשובה לשאלה זו נראה כי יש קודם צורך להגדיר את מקור הסמכות של ראש ההוצל"פ  כמי שאמון ועומד בראש מערכת ההוצאה לפועל ובעניין זה דומני כי אין מקום לסווג את סוגי ההחלטות שכן בעת ביצוע תפקידו ניכר כי עונה הוא להגדרה 'אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין...'.

***


הבחנה בין הליכי המשפט עצמם ובין הליכי ביצועו של פסק דין באמצעות הליכים בפני לשכת ההוצל"פ עומדת בניגוד ללשונו של סעיף 13(5) הנ"ל וכן בניגוד לרציונל העומד בבסיס ההגנה שמעניק סעיף זה. באשר ללשון הסעיף, הרי שכל הליך הננקט באמצעות לשכת ההוצל"פ הוא הליך בפני מי שהינו, לכל הפחות, בעל סמכות "מעין שיפוטית", ועל כן הוא נכלל בהגנה הקבועה בסעיף 13(5) הנ"ל.

אתרים...

נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריסנועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה