יום שני, 14 ביולי 2014

פסק הדין בעניין לבנת יסילביץ נ' במרום הפקות

בית המשפט המחוזי בתל אביב מחק הבוקר תביעה ייצוגית על סך של 27 מיליון ש"ח נגד לקוח שלי...פסק הדין בעניין לבנת יסילביץ נ' במרום הפקותיום שישי, 11 ביולי 2014

הזכות לייצוג משפטי

לא ניתן להגזים בחשיבותה של הזכות להיות מיוצג בבית המשפט על-ידי עורך דין. חשיבותה, בהגנה על זכויות הפרט במשפט ועל האינטרס הציבורי בתקינותו והגינותו של ההליך השיפוטי. זכות זו מעוגנת בעיקרי המשפט והצדק הכלליים ובהוראות חוק מפורשות (סעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961; בג"צ 515/74 פלוני נ' מפקד משטרה צבאית חוקרת ואח', כט (2) 169). הזכות קיבלה ביטוי בפסיקה ענפה. יש הרואים בה זכות בעלת מעמד חוקתי. היא נתפשת כזכות יסוד הנמנית על זכויות יסוד של האדם בכלל ושל האדם במשפט בפרט (ש' לוין, "פרוצדורה אזרחית: סדרי דין מיוחדים בבתי המשפט", 54; רע"א 6810/97 בן שושן נ' בן שושן, נא (5) 375; ת"פ 3120/02 מדינת ישראל נ' אליהו משה רון, ס"ב (2) 724).

לחשיבותה הרבה של הזכות להיות מיוצג ניתן ביטוי הן בהליך הפלילי והן בהליך האזרחי. בהליך הפלילי, מעוגנת הזכות בדברי חקיקה (כגון חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 וחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995), בפסקי דין ובדברי מלומדים. חשיבותה של הזכות בהליך הפלילי נגזרת מן הצורך להביא למיצוי האמת ומן העובדה שקיים חשש אפשרי לאובדן החירות (ע"פ 134/89 שמואל אברג'יל נ' מדינת ישראל מד (4) 203; ראה גם: ח' כהן, "על זכויות הנאשם" הפרקליט כו (תש"ל) 42, 49). כה מרכזית היא הזכות עד כי לעתים מטיל החוק הפלילי חובה למנות סניגור (בג"צ 1843/93 פנחסי נ' כנסת ישראל ואח', מט (1) 661, 662).


על חשיבותה המיוחדת של זכות הייצוג בשיטת המשפט האדוורסרית בהליך האזרחי נאמר: "הופעה ללא ייצוג עשויה ליצור חוסר איזון בין הצדדים" ובכך לפגוע בתיפקודה של השיטה (בג"צ 4330/93 פריד גאנם נ' ועד מחוז תל-אביב של לשכת עורכי הדין נ (4) 221). לענין הדגשת חשיבותו וחיוניותו של תפקיד עריכת הדין במדינה המפותחת המודרנית, ראו: בג"צ 515/74 פלוני נ' מפקד משטרה צבאית חוקרת, כט (2) 169, 174. מתוך הגיון דברים זה נולד ההסדר בחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972, המאפשר מתן שירותי ייצוג משפטיים לאלה שידם אינה משגת.

יום שלישי, 8 ביולי 2014

עו"ד עדי ינקילביץ התרשל (לכאורה) והלקוח יאלץ לשלם - החלטת בית המשפט במסגרת תביעת לשון הרע

בית משפט השלום בתל אביב הטיל הוצאות משפט בהחלטתו מיום 11.6.2014, נגד לקוח של עו"ד עדי ינקילביץ (עו"ד עדי פבל ינקילביץ) ולאור בקשה שגויה שהגיש אותו עו"ד עדי ינקילביץ במסגרת ייצוג הלקוח שלו בתביעת לשון הרע, כך שבית המשפט הטיל קנס בסך של 1,000 ש"ח ללא קשר לתוצאות המשפט נגד הלקוח חנן צוריאלי שיוצג בעניין כאמור על ידי עו"ד עדי ינקילביץ.

ההחלטה שניתנה על ידי כבוד השופט עודד מאור בתיק 32364-03-14 כהן נ' צוריאלי מלמדת שבית משפט השלום בתל אביב העביר ביקורת על התנהלותו של עו"ד עדי ינקילביץ' והטיל קנס על הלקוח שלו חנן צוריאלי, תוך שקבע שהבקשה שהוגשה על ידי עורך דין עדי ינקילביץ' בשם הלקוח חנן צוריאלי לבית המשפט הינה בקשה לאקונית שאינה מפורטת כלל.

בית המשפט מעביר ביקורת בהחלטה, בהקשר לבקשה שהגיש עו"ד עדי ינקילביץ, תוך גם שנקבע שאין זה מתפקידו של בית המשפט לעשות את עבודותו של חנן צוריאלי ועו"ד עדי ינקילביץ המייצג אותו.

בית המשפט דחה את הבקשה שהגיש עו"ד עדי צוריאלי ואף חייב את לקוחו של עו"ד עדי ינקילביץ בהוצאות בגין עצם הגשת הבקשה.עו"ד עדי ינקילביץהחלטת בית המשפט הטילה את הקנס בסך של 1,000 ש"ח נגד חנן צוריאלי לקוחו של עו"ד עדי ינקילביץ, כהוצאות משפט ללא קשר לתוצאות ההליך ורק לאור הבקשה השגויה שהגיש בשמו עו"ד עדי ינקילביץ