יום שלישי, 24 בנובמבר 2015

עו"ד אופיר לב מעל בתפקידו בהתאם לכתב תביעה המתנהל בבית משפט השלום בפתח תקווה...

בבית משפט השלום                                                                                                                    33829-09-15
בפ"ת                                                                                                         בפני כב' השופטת עדנה יוסף קוזין
                          
                                                                                                                                                                                       
המבקשות:                    1.במרום הפקות 2004 ח.פ 513529586
(התובעות)                     2.במרום איקיוטק אודישנים בע"מ ח.פ. 514987163
                                    3.כ.ל.י תקשורת וניהול  51495702
                                    ע"י ב"כ עוה"ד נועם קוריס ו/או  
            ו/או דור שוורצמן ו/או נועם אברהם
            ו/או נועה מאיר
מרח' שפע טל 6, תל – אביב 67013
ת.ד 6210,  תל – אביב,  61061
טל': 077-7060058,  פקס: 077-7060059


המשיב:                        1. יאיר שרון ת.ז. 200422160
(הנתבע)                        2. עו"ד אופיר לב

                                    ע"י ב"כ עוה"ד אופיר לב
                                    מרח' הרב קוק 80,  הרצליה 4650514
                                    טל': 09-7415737,  פקס: 09-7446661
                                   
מהות התביעהכספית, חוזית

סכום התביעה:   10,558 ₪

 

כתב תביעה בסדר מהיר  (מתוקן)

פתח דבר
1.       התובעת 1 ("ממחאת הזכויות 1") הינה חברה העוסקת במכירת שירותים ומידע בתחום הבידור, ובין היתר הינה ספק מוכר וגוף חינוכי מוכר על ידי משרד החינוך, המעניקה לימודי משחק, פיתוח קול והכנה לאודישנים.
2.       הנתבע 1 ( להלן:"שרון") פנה אל התובעת וביקש לרכוש ממנה שירותים ומידע אך מיאן הנתבע לשלם את חובו.
3.       הנתבע 2 (להלן: "אופיר לב") הנו חבר לשכת עורכי הדין, אשר מעל בתפקידו ותחת מתן שירותים משפטיים וייצוג משפטי בחר לפעול בצורה אגרסיבית ובלתי חוקית כנגד התובעות עד שהדברים הגיעו לכדי ביצוע עוולת גרם הפרת חוזה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה, גזל, תיאור כוזב, הטעיה ועוד עוולות נוספות אשר כפי שיפורט מצדיקות ואף מחייבות את צירופו כנתבע בתביעה, לצורך בירור טענות הצדדים.
4.       בית המשפט הנכבד יווכח שהמדובר כאן במקרה קיצוני ובפעולות חריגות של הנתבע 2, המצדיקות את בירור התביעה גם נגד עו"ד אופיר לב.
עסקת היסוד:
5.       מר שרון פנה אל התובעת ביום 2.6.2009 וביקש להתקשר עמה בחוזה לפיו ניתנו לנתבע שירותים שונים ובין היתר שוריין עבור הנתבע מקום בקורס יסודות המשחק, בקורס פיתוח קול ובקורס הכנה לאודישנים.


6.       מר שרון התחייב לשלם בעבור מידע על קיומם של אודישנים ועוד מידע ושירותים נלווים ולרבות צילומים שהתובעת צילמה אותו.
7.       סוג החוזה שנחתם בין הנתבע 1 לבין התובעת הינו חוזה מסוג "משחק פרימיום" שכולל:
*מנוי לשירותי מידע לקבלת שירותים ומידע בתחום הבידור
* צילומים בסטודיו
* איפור לצילומים
* סטיילינג
* ליטוש תמונות פוטושופ,
*פתיחת אתר באינט'
* קורס ומפגשים שנתיים ו-3 כיתות אמן שהמקום בהם משוריין מראש .
מצ"ב העתקי החוזה מסומן   1 '
8.       התובעת ערכה למר שרון לבקשתו צילומים בסטודיו מקצועי, שכללו מאפרת מקצועית, צלם מקצועי, סטיילינג ואת השימוש בסטודיו עצמו.
9.       מר שרון אף קיבל לביתו את סט הצילומים והתמונות על גבי דיסק.
10.   מר שרון קיבל גם איזור אישי בפורטל התובעת, שכלל את פרטיו האישיים, את תמונותיו ועוד מידע ופרטים נוספים באמצעותם איפשרה התובעת למר שרון להיחשף מבחינה מקצועית בפני מפיקים והפקות שונות המאתרים דרך קבע אומנים באמצעות הפורטל.
11.   מר שרון אף ביקש לשלם את תמורת הצילומים שקיבל ויתר פרטי ההסכם ע"י הוראת קבע עליה חתם בפני התובעת.
מצ"ב הוראת הקבע עליה חתם שרון מסומנת 2'.
12.   ביום 2.6.2009 , זמן חתימת החוזה בין הנתבע 1 לבין התובעת 1, שולמו ע"י הנתבע 1 סכום של 300 שקלים מקדמה מתוך 600 שקלים (200 באשראי ו100 שקלים במזומן). את יתרת 300 השקלים התחייב לשלם ביום הצילומים שנקבע לו למחרת.
13.   כבר ביום חתימת החוזה, דהיינו, 2.6.2009, שובץ הנתבע 1 ליום צילומים הכולל תמונות + פוטושופ.
14.   ביום 4.6.2009 נערך יום הצילומים ונשלח אליו בדואר דיסק עם התמונות שלו.
15.   מיום חתימת חוזה ההתקשרות בין הנתבע 1 לבין התובעת 1 קיימה התובעת את חלקה בחוזה, לרבות יום צילומים, תמונות, פוטושופ ומנוי לשירותי המידע. נשלחו למר שרון הודעות, יצרו איתו קשר טלפוני על מנת לתאם לו אודישנים ומציאת עבודה.
טענות נתבע 1 :
16.   לאחר שהנתבע 1 לא שילם את חובו, המחתה ממחאת הזכויות 1 לתובעת 2- במרום איקיוטק ( להלן:" ממחאת הזכויות 2") את הזכות לגבות את החוב מהנתבעת 1 בהתאם לסעיף 1 לחוק המחאת חיובים, התשכ"ט 1969 ואישרה בכתב את דבר  מחאת הזכות.
      ***מצ"ב העתק אישור המחאת הזכויות מממחאת הזכויות 1 לממחאת הזכויות 2 מסומן 3'

17.   התובעת 3-כ.ל.י תקשורת וניהול  ( להלן:" מקבלת הזכות") רכשה מממחאת הזכויות השנייה את הזכות לגבות מהנתבעת 1 את החוב, בהתאם לסעיף 1 לחוק המחאת חיובים, התשכ"ט 1969 ואישרה בכתב את דבר המחאת הזכות.
      ***מצ"ב העתק אישור המחאת הזכויות מממחאת הזכויות 2 למקבלת הזכות מסומן 3'(א)
18.   מקבלת הזכות פנתה אל הנתבע 1 בדרישה לתשלום החוב המומחה, בעצמה ו/או באמצעות ב"כ במכתב, אך זו  מיאן לשלם את חובו.
19.   הנתבע 1 טוען בתצהירו כי שילם את כל מה שהיה אמור לשלם ורק עקב השיהוי וההתיישנות אין לחברת האשראי נתונים. ברם לא טרח לגבות טענתו זו באסמכתאות כלשהן וזאת לא בכדי, ובכל מקרה הנטל בעניין זה רובץ לפתחו. באופן תמוהה שלעצמו טען נתבע 1 בתצהירו בשורה מס' 6 שהוא נרשם לסוכנות  במהלך שנת 2006-2007 כאשר היה חייל, זאת כאשר החתימה על חוזה ההתקשרות היה ביום 2.6.2009.
זאת ועוד, צורף לחוזה צילום תעודת חוגר של נתבע 1, שהונפקה בתאריך 20.08.2008.  ניקר כי נתבע 1 בחר להסתיר את חתימתו על חוזה מסוג משחק פרימיום ולהטעות את כבוד בית המשפט הנכבד.
מצ"ב העתק צילום תעודת חוגר מסומן 4'
20.   לא ניתן גם להתעלם מכך, שטענותיו של הנתבע 1 באשר לשירותים שקבל ממחאת הזכויות 1 עומדות בסתירה מוחלטת להתנהלותה, שבאה לידי ביטוי הלכה למעשה בכך שהוא עצמו  פנה לממחאת הזכויות 1 על מנת לקבל ממנה שירותים, שכן התנהלות זו מלמדת ומעידה  בהכרח על שביעות רצונו משירותיה של ממחאת הזכויות 1.
21.   הנתבע מודה בתצהירו בסעיפים 7 עד 11 כי אכן נשלחו לו הודעות ממחאת הזכויות בהתאם לחוזה, ובהתאם להתחיבותה של מחאת זכויות 1.
 יתרה מכך בסעיף זה, האמור לעיל בעניין קבלת התמורה מקבל משנה תוקף גם בסעיף 13 לתצהיר של נתבע 1, את שהוא מציין כי הוצע לו תפקיד ככפיל ניצב בסדרה 1 העם 101 וכן קיבל תשלום עבור העבודה שסודרה לו ממחאת הזכויות בהתאם לחוזה.
22.   יוצא מכל האמור שגם על פי תצהירו של נתבע 1 כי ממחאת הזכויות עמדה בכל תנאי החוזה וסיפקה את כל התמורה בהתאם להתקשרות.
23.   באשר לעסקת היסוד והמועד שבו ביקש לכאורה הנתבע 1 לבטלו, מתייחס הוא בסעיף 3 לתצהירו שם הוא מציין בזה הלשון: "ביום 14.7.2015 הסתכלתי על המאזן הכלכלי שלי וראיתי שבתאריך 13.7.2015 הועברו 2,195 ₪ לפר"י"
24.   בסעיף 3 לתצהירו שם הוא מציין בזה הלשון: "התקשרתי לבנק (הפועלים) לשאול על פשר הפעולה"
25.   האמת העובדתית הינה, כי הנתבע 1 פנה בניסיון לבטל את ההסכם רק בחלוף 6 שנים לערך מיום חתימתו על ההסכם.

ובזאת הלשון לפי חוזה ההתקשרות: " ביטול בטווח של שבועיים יזכה בהחזר של 50% מגובה העסקה. לאחר מכן לא יתקבלו ביטולים".
בכל מקרה, הנתבע 1 גם לא הציג כל אישור ו/או ראיה בכתב על אודות בקשתו לביטול העסקה כשם שנדרש לעשות ע"פ תנאי הסכם ההתקשרות בעניין ביטול העסקה.
26.   בהתאם, להסכם, הרי שהנתבע התחייב שככל ויפר את ההסכם, ישלם מחיר מלא גם על מוצרים שונים בחבילה שרכש, ואשר במסגרת החבילה ניתנו לו בהנחה ו/או בחינם.
סעיף 3 להסכם:  "ידוע לי כי התשלום חודשי בהתחייבות לשנה. הפרת התחייבות זו תחייב אותי בתשלום ע"פ המחירון הנקוב".
27.   לאור ההפרה של ההסכם על ידי הנתבע, הרי שעל הנתבע היה לשלם בנפרד גם על צילומים בסטודיו שהנתבע אף בפועל קיבל העתק מהם לידיו, דמי הרשמה, סטיילינג, איפור, סדנת הכנה לאודישנים, כרטיס חבר, ליטוש תמונות פוטושופ, פתיחת אתר באינט' קורס ומפגשים שנתיים ו-3 כיתות אמן שהמקום בהם משוריין מראש כמפורט בחוזים.
28.   יוצא איפוא, שעל הנתבע 1 היה לשלם לממחאת הזכויות סכום של 12,165 לפי הפירוט הבא ₪,
א.      קרן בסך של 8,168₪
ב.      תשלום בגין עלויות הכנת מסמכים, האיתורים המסירות בסך של 299 ₪
ג.        שכ"ט מכתבי התראה שנשלחו בסך 262 ₪
ד.      ריבית והצמדה בגין החוב עד להגשת התביעה בסך של 479 ₪
ה.      הפרת התחייבות ע"פ המחירון הנקוב 3,997 ₪.

29.   הינה כי כן, עינינו הרואות כי עצם רישומו הפרונטאלי של הנתבע 1 לקורס אצל  ממחאת הזכויות 1 , אינו מוטל בספק והוא בבחינת עובדה שאינה שנויה במחלוקת.
30.    למעשה הנתבע 1 מצהיר בעצמו, בסעיף 13-14 כי התקשרו אליו מבמרום והציעו לו תפקיד וכמה חודשים לאחר מכן, קיבל את הצ'ק.
דהיינו, טענתו של נתבע 1 לגבי כך שלא קיבל את התמורה הינה אלא טענת סרק.
31.    הנתבע 1 אינו מעלה טענה לפיה הוא ביקש לסיים ההתקשרות במסגרת התנאים שנקבעו בתקנות הגנת הצרכן (בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם), ומשכך הם פני הדברים, אין מנוס מלהגיע לכלל המסקנה, כי דין טענתו בדבר זכאותו לביטול ההתקשרות, להדחות על הסף בעיקר לאור העובדה כי הנתבע 1 לא ביקש לבטל את החוזה.
32.   ממחאת הזכויות 1 גם הסבירה לנתבע 1, שהואיל ומדובר בקורסים סגורים ומקומות מוגדרים ומשוריינים, לא ניתן לבטל את ההסכם בין הצדדים ללא תשלום וכי לא ניתן להכניס סטודנט אחר לכיתת הלימוד .
33.   חרף ההסבר ועל אף ההסכם הבלתי מוכחש, מיאן הנתבע 1  לשלם את תמורת ההסכם ואת חובו לממחאת הזכויות 1.
עו"ד אופיר לב הנתבע 2 מעל בתפקידו כעורך דין
34.   עו"ד אופיר לב, הינו עורך דין צעיר, אשר עד לאחרונה עסק כסוחר במוצרי קוסמות ואשר מנהל התובעת  רומה על ידו בעסקי מוצרי הקוסמות.
35.   במסגרת עסקי מוצרי הקוסמות של עו"ד אופיר לב, מכר עו"ד אופיר לב מוצרי קוסמות דיגיטאליים אותם סיפק באמצעות המייל ובכל זאת גבה עבורם דמי משלוח מופרזים.
36.   מאחר ומנהל התובעת חש מרומה מההטעיה של עו"ד לב, פנה אליו מנהל ממחאת הזכויות 1 בהתראה טרם נקיטת הליכי תביעה ייצוגית בהתאם לחוק תביעות ייצוגיות.
***מצ"ב מכתב ההתראה לעו"ד לב מסומן 5'
37.   לאור מכתבו של מנהל ממחאת הזכויות 1 לעו"ד לב החל עו"ד לב במסע נקם מחוסר רסן נגד מנהל ממחאת הזכויות 1 וחברות שבבעלותו, ואף נגד באי כוחו השונים ושותפיה העסקיים.
38.   כך למשל, הקים עו"ד לב קבוצות פייסבוק רבות ובהן הבטחות מהבטחות שונות למחיקת חובות כלפי התובעת.
39.   עו"ד אופיר לב אף שידל בצורה גסה את גולשי הפייסבוק לשכור את שירותיו כעורך דין.  
40.   עו"ד אופיר לב אף שידל בצורה גסה את גולשי הפייסבוק, להצהיר הצהרות כזב שונות, להגיש תצהירי כזב לרשויות השונות ובין היתר אף להגיש תצהירי כזב בתמיכה לתלונות סרק, נגד באי כוח התובעת.
***מצ"ב מקצת הדוגמאות לפרסומי עו"ד אופיר לב מסומנות 6'
41.   התובעת פנתה אל עו"ד אופיר לב במכתב התראה אשר לאחריו התחייב אופיר לב לתקן את דרכו ואף הציע לתובעת לסחור עימו בלקוחותיו וחלוק עם התובעת בהכנסותיה.
מצ"ב מקצת התכתובות בנושא מסומנות 7'
42.   לאחר שעו"ד אופיר לב התחייב כאמור, הפר עו"ד לב את התחייבויותיו והסתבר שהוא אף הקצין את התנהלותו ופנה לפרסם בכל רחבי האינטרנט ואף באתר האינטרנט האישי שלו, כזבים ותיאורי סרק אודות התובעות ואודות מנהליהן לצד שידול אגרסיבי לשכירת שירותיו.
מצ"ב מקצת הפרסומים מסומנים 8'
43.   כבר עתה ברור, שאופיר לב לא פעל בעניינו כעורך דין סביר אשר קיבל פנייה מלקוח ונטל את הייצוג של הלקוח וכבר עתה ברור שעו"ד אופיר לב פעל בצורה אגרסיבית לשדל לקוחות פוטנציאליים, עד אשר עבר את הגבול של עריכת הדין ובמקרים מסוימים אף גרם במישרין ובמזיד להפרת חוזה בין התובעת לחייביה.
44.   עו"ד אופיר לב בעניינו למשל, אינו משמש בתפקיד הנועד לעו"ד ומלבד שהעבירות הרבות (לכאורה) על כללי האתיקה, הרי שנראה שפועלו של עו"ד אופיר לב הופך להיות עיקר העיסוק בתיק.
45.   ברור, שמחד רשאי עו"ד לייעץ בחינם באינטרנט ומאידך רשאי עו"ד ליטול ייצוג של לקוח הפונה באינטרנט אך ניכר שעו"ד אופיר לב לקח את מעשיו צעדים ספורים יותר מדי קדימה כאמור, כאשר על גבי קבוצת הפייסבוק שהקים אף פיזר  הנחיות שונות שבהם שידול לקוח אסור ושידול אסור להצהיר דבר מרמה בפני הרשויות השונות ולרבות בית המשפט הנכבד.

46.   המשיך עו"ד אופיר לב ואף שם מודעה ממומנת בגוגל, כך שעו"ד אופיר לב הציע תשלום לגוגל בכדי שבכל פעם שגולש יחפש את שמה של התובעת ו/או של באי כוחה, תופיע מודעה מממומנת המקשרת אל פרטיו של עו"ד אופיר לב.
47.   בכדי להשלים את המהלך, הכין עו"ד אופיר לב פורמטים של תצהירים כאמור, עליהם החתים את לקוחותיו ואותם הגיש לרשויות השונות וביניהן ללשכת עורכי הדין ולמשטרת ישראל.
48.   אכן, מעלליו של עו"ד אופיר לב והצורה האגרסיבית בה שידל וגייס מצהירי כזב הובילו לבדיקה של הרשויות (לשכת עורכי הדין ומשטרת ישראל)- אשר בסופה התגלו שידולי הכזב בפורמט של עו"ד אופיר לב וממילא נגנזו כל הטענות כנגד התובעת ובאי כוחה.
49.   נזכיר, שלפחות לכאורה, עו"ד אופיר לב אף קיבל לידיו במרמה את היוזר והסיסמא של המייל של בא כוח התובעת ואף לאחר שייצג את בא כוח התובעת בעצמו החל לפעול נגד בא הוכח ולקוחו לשעבר- במלוא המרץ.
מצ"ב פנייתו של לב לקבל את היוזר והסיסמא מסומנים 9'
50.   ייאמר גם, שנכון ליום הגשת התביעה כאן הרי ששרירה ועומדת ומתבררת גם בקשה לחוות דעת בעניין ניגוד העניינים של עו"ד אופיר לב בפני לשכת עורכי הדין- ממשיך עו"ד אופיר לב ועושה שימוש במרמה ביוזר ובסיסמא של ב"כ התובעת בכתובת המייל שלו וממשיך לגייס בצורה אגרסיבית לקוחות פוטנציאליים אותם הוא משדל בצורה גסה לשכור את שירותיו ולהצהיר דברי כזב- ולא רק.
51.   עו"ד אופיר לב, כנאחז בקרנות המזבח, אינו עסוק בסוגיות המשפטיות ו/או העובדתיות שמעלה התיק שבפנינו (או תיקים אחרים), אלא שעו"ד אופיר לב באמצעות לקוחותיו (שחלקם תמימים), מגיש כתבי בי דין שכלל אינם עוסקים במחלוקות המשפטיות וכל כולם עמוסים לעייפה הכפשות ורכילויות כוזבות כנגד התובעת וכנגד באי כוחה.
52.   במקרה שלפנינו ניכר מאוד לעין, שעומס ההכפשות בהתנגדות שהוגשה לכתב התביעה המקורי, כלל אינה רלוונטית למחלוקות בתיק והתנגדות הפורמט שהגיש לב אינה מראה שום הגנה מפני התביעה שהוגשה ממילא בגין הסכם שנכרת רק לאחר כל הטענות שבהתנגדות שהגיש.
53.   ייאמר עוד, שבאמצעות מעשיו שאינם עולים בקנה אחד עם תפקדו של עורך דין אף הצליח עו"ד אופיר לב לפי הצהרותיו בתיקים אחרים לשדל ולגייס "מאות רבות" של לקוחות דוגמת הנתבע 1, המשמשים ככלי בידיו.
54.   לא מיותר לציין גם, כי אפילו שותפו של עו"ד אופיר לב לניהול קבוצת הפייסבוק כאמור הלין על ניגוד העניינים של עו"ד אופיר לב, כאשר בין היתר הלין על כך שעו"ד אופיר לב מחק מקבוצת
הפייסבוק את הודעתו של התובע כאן בדבר ביטול דרישות תשלום במקרים מסויימים- אף ללא צורך בפנייה לערכאות.
***מצ"ב הודעתו של עו"ד גונן בן יצחק מסומנת 10'
55.   לא מיותר לציין עוד, שאפילו עו"ד לב עצמו הבין את ניגוד העניינים בו הוא שרוי, אך מתוך תאוות בצע החליט להמשיך במלוא המרץ ולפעול בניגוד עניינים, גם בתיק שבפנינו.
***מצ"ב אחת הודאותיו של אופיר לב בעניין ניגוד העניינים מסומנת 11'

הפרת התחייבויותיו של אופיר לב כלפי ממחאת הזכויות 1

56.   הנתבע 1 קיבל ככל הנראה פנייה מעו"ד  אופיר לב באמצעות פרסום אגרסיבי ומשדל והבטיח לו שמול תשלום שכר טרחה יוכל לב לבטל את חובותיה ללא העלאת טיעונים משפטיים ותוך הסתפקות בשימוש במידע שקיבל על ידי ב"כ התובעות שהיה לקוחו של לב בעבר.
57.   בנוסף התחייב לב בפני הנתבע 1 ,  כי על ידי הכפשת התובעת בתקשורת ובפני בית המשפט הנכבד, יוכל להתחמק מתשלום חובו ובכך לגרום להפרת חוזה עם התובעת.
58.   עו"ד לב אף ידע, כי הוא אינו עורך דין רגיל בעניינו ואף היה ידוע לעו"ד לב שבידיו מסמכים שונים שקיבל תוך הצגת מצגי שווא מבא כוח התובעות.
59.   עו"ד אופיר לב ידע, כי מוטלות עליו חובת תום הלב והגינות כלפי התובעת, אך הוא הפר חובות אלו, בין היתר בהכפשת התובעת, בפרסומים נגד התובעת ובהדרכת חייבים כיצד להתחמק מחובם מול התובעת.
60.   עו"ד אופיר לב פעל בצורה בלתי סבירה, כאשר צחד התחייב להימנע מלהדריך חייבים הכיצד להתחמק מחובם ובכך זכה באמונה של התובעת, ומאידך הפר את התחייבותו ועשה שימוש במסמכים ובמידע שנמסרו לו לאור מצגי השווא שהציג.
61.   עו"ד לב ידע, שהוא עצמו הפר את התחייבותו החוזת כלפי התובעת כלפי מנהלה  ( חוזה לטובת צד שלישי)\ כך שעו"ד אופיר לב התחייב כלפי התובעת שלא יטול ייצוג כנגדה בתיקים בהם לחייבים יש חוב כלפי התובעת.
62.   עו"ד לב אף הפר מול התובעת את ההסכם הישיר מולה, שכן במסגרת ההסכמים הישירים בין התובעת לבין עו"ד לב כאמור בהתכתבויות שצורפו התחייב עו"ד אופיר לב להמליץ לחייבים וביניהם הנתבע 1 ברשת האינטרנט ובפייסבוק, לא לשלם את החובות שבהם הם חייבים.
63.   כך למשל, במסגרת התחייביותיו כלפי התובעות התחייב לב שלא לפרסם קריאות לחייבים שלא לשלם את חובם ואף התחייב להפנות אל התובעות כל טענה של חייב בעניין חובו ו/או חלק מחובו- אך בכל מקרה הופרה התחייבותו של עו"ד אופיר לב "שלא לפעול נגד התובעות".
64.   מסתבר, שעו"ד אופיר לב באמצעות מצגי שווא, מרמה, הפרת חובה חקוקה, הטעיה, תיאור כוזב ועוד, פעל באופן המצדיק את חיובו שלו בתביעה דנן.
65.   יוצא, שבמעשיו ומחדליו של עו"ד אופיר לב הביא אופיר לב את נתבע 1 להפר את ההסכם עם התובעות, תוך שידע שמעשיו והצהרותיו יביאו להתחמקות מתשלום החוב של נתבע 1 ואף תוך כוונת זדון שכך יקרה.
66.   אכן, לאור מעשיו של אופיר לב הנתבע 1 לא שילם את יתרת חובו.סעדים
67.   בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה, המהווים 12,165₪ ,בהפחתת הסכום ששולם ( 600 שקלים).
68.   על הסכום של 12,165 מבוקש להוסיף ריבית והצמדה מיום הפרת החוזה ( 2.6.209) ועד להגשת כתב התביעה המתוקן.
69.   בהתאם לאמור לעיל, התבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים לשלם לתובעות סך של 12,165 ובתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.


סוף דבר
70.   בהתאם לאמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד בכל סכום התביעה ולהשית עליהם את הוצאות התובעת ואת שכר טרחת עורכי הדין.
 

                                                                                    ____________________________
                                                                                           ניסים מועלם, עו"ד
                                                                                               ב"כ התובעתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה